Dzierżawa

System CMSmanager 4.0 udostępniany jest klientom firmy Eura7 Sp. z o.o. na zasadzie bezpłatnej dzierżawy, o ile zainstalowany jest na serwerze Eura7. Klient ponosi jedynie koszty związane z hostingiem serwisu internetowego.