Wdrożenie

Wdrażanie systemu CMSmanager 4.0 zawsze poprzedzone jest sporządzeniem specyfikacji funkcjonalno-technicznej, która szczegółowo opisuje funkcjonalności wdrażanych modułów.

Wartość wdrożenia zależna jest od ilości modułów oraz ich funkcjonalności. W przypadku instalacji systemu CMSmanager 4.0 na serwerze innym niż serwer spółki Eura7, czas wdrożenia jest większy, co wpływa na wartość wdrożenia.